Journalist Can Dündar modtager PL-Fondens frihedspris 2019

En af hjørnestenene i ethvert demokrati er den frie presse. Et åbent og demokratisk samfund har brug for en kritisk presse til at se magthaveres beslutninger efter i sømmene. Desværre har denne vigtige samfundsfunktion de seneste år været under pres i Tyrkiet, hvor Can Dündar indtil 2016 havde sit hjem og sit virke.

Can Dündar har gennem sin karriere været en højt profileret figur i det tyrkiske mediebillede. Både i de skrevne medier, som dokumentarist og manuskriptforfatter har han beskæftiget sig med det moderne Tyrkiets historie og udvikling. Men selv prominente mediefolk og deltagere i den offentlige debat kan ikke vide sig sikre mod undertrykkelse og falske anklager.

© Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons

Det har Can Dündar desværre oplevet på helt tæt hold. Som chefredaktør på avisen Cumhuriyet var Dündar i 2015 med til at afdække historier om Tyrkiets efterretningstjenestes involvering i ulovlige våbentransporter til borgerkrigen i nabolandet Syrien.

Fremfor at tilbagevise historien gik den tyrkiske regering målrettet mod Cumhuriyets medarbejdere og i særdeleshed mod Can Dündar. I kølvandet på det fejlslagne statskup i 2016 udnyttede myndighederne situationen til at lukke kritiske medier, hvilket resulterede i fængsling af Dündar og tvangslukning af Cumhuriyet.

Efter at været fængslet i 92 dage blev Can Dündar løsladt efter afgørelse fra den tyrkiske højesteret. Anklagerne lød bl.a. på forræderi og medlemskab af en terrororganisation.

I dag betaler Can Dündar en høj pris for sit mod til at insistere på, at det er medierne selv, som bestemmer, hvilke historier, der skal dækkes, og ikke myndighederne. Han lever i eksil i Tyskland og kan ikke vende hjem til Tyrkiet, hvor der er udstedt en arrestordre på ham.

Can Dündars arbejde som bannerfører for det frie ord i Tyrkiet betyder, at han er dette års modtager af PL-Fondens frihedspris på 100.000kr.