Selv under de mest besværlige forhold og i de mest uroplagede egne af verden findes der personer, som yder en bemærkelsesværdig indsats for deres medborgere.

Khalida Salimi står i spidsen for organisationen ”Sach – Struggle for Change”, som hun grundlagde i 1994. Sach blev dannet ud fra Khalida Salimis ønske om et Pakistan, hvor menneskerettigheder ikke kun er et ideal, men en realitet.

Pakistans militær har været en magtfaktor op gennem det meste af landets relativt korte historie. Det har sat sine tydelige spor i bl.a. lovgivningen, hvor menneskerettigheder spiller en alt for uvæsentlig rolle. Samtidig bliver lovene kun sjældent håndhævet tilstrækkeligt. Det betyder, at der er en social skævvridning i det pakistanske samfund, og at særligt kvinder og børn ikke får sikret deres basale rettigheder.

Sach er en organisation, som netop tager de svageste borgeres parti. Under Khalida Salimis lederskab er der blevet oprettet en række centre, hvor tortur- og voldsofre kan søge hjælp og medicinsk behandling. Desuden har de oprettet deciderede kvindecentre, hvor kvinder, som er blevet udsat for vold, kan søge hjælp og vejledning.

Samme mangel på respekt for menneskerettigheder kan findes i Darfur-regionen i Sudan, som også ledes af et militærbureaukrati. Heller ikke her har regeringer været interesserede i at implementere eller overholde basale menneskerettigheder.

Dr. Nagib Nagm Eldin står i spidsen for Amel Center for the Treatment and Rehabilitation of Victims of Torture. Centeret behandler ligeledes ofre for vold og tortur. Med stor fare for deres eget virke har Dr. Nagib Nagm Eldin og centerets ansatte været udsat for åbenlys chikane fra regimet, herunder anholdelser for mistanke om at lække informationer, som kunne være skadelige for regimet. Men selv under disse forhold er Amel-centeret alligevel fortsat med det vigtige arbejde.

Derfor modtog Dr. Nagib Nagm Eldin og Khalida Salimi på vegne af hver deres organisation hver en frihedspris på 100.000 kr.