2014-08-25 12.35.24

Børn i Dharamsala

Gennem undervisning, udgivelse og oversættelse af tibetansksproget litteratur, arbejder Amnye Machen Instituttet på at skabe et fælles holdepunkt for eksiltibetanere.

PL-Fondens frihedspris blev også tildelt Amnye Machen Instituttet i 1994. Det er hverken før eller siden sket, at frihedsprisen to gange er blevet tildelt samme person eller organisation. Men visse særlige forhold gjorde sig gældende for dette års prismodtager.

PL-Fondens pris blev i 1994 uddelt med håbet om, at skabe bedre rammer for instituttets arbejde. Tibetanerens kamp for at bevare deres kultur og sprog foregår under så svære forhold og er samtidig helt essentiel for det tibetanske folk, at fondsbestyrelsen fandt det nødvendigt endnu engang at støtte Amney Machen Instituttets arbejde.

Prisen blev denne gang uddelt i Dharamsala. Som repræsentant for PL-Fondens bestyrelse, Poul Søgaard, udtrykte det: ”Det har været en stor glæde for os at komme til Dharmsala og se, at instituttet har fået bedre forhold. Poul Laurtizen ville være stolt af jeres fremskridt”.

Til den fortsatte kamp for at sikre tibetanernes basale menneskerettigheder, blev Amnye Machen kulturinstitut derfor tildelt årets frihedspris på 200.000 kr.