Siden 1984 har PL-Fonden støttet personer og organisationer, der med udgangspunkt i FN’s menneskerettighedskonvention, kæmper for at styrke menneskerettigheder globalt og lokalt.

2014-08-25 08.56.57

PL-Fondens stifter Poul Lauritzen

Fonden blev stiftet af købmand Poul Lauritzen. Hans personlige engagement i menneskerettigheder og modstand mod krig var de væsentligste årsager til, at fonden blev indstiftet.

Under Anden Verdenskrig var Poul Lauritzen aktiv modstandsmand. Han forsøgte flere gange at komme til England for at forfølge sit store ønske om at blive pilot for Royal Air Force. Det lykkedes ham dog ikke at komme over til de Britiske Øer, og han valgte i stedet for at indgå i den danske modstandskamp. Her blev han medlem af en jysk modstandsgruppe, der særligt excellerede i bombeaktioner mod besættelsesmagten. Men under en aktion blev han såret i den ene arm, som efterfølgende måtte amputeres. »Og så var det under alle omstændigheder slut med drømmen om at blive RAF pilot«, fortalte han i et senere interview.

Efter krigen rejste Poul Lauritzen til USA, hvor han stod i lære i en butikskæde, som forhandlede herretøj. Han vente tilbage til Danmark efter et par år i USA og åbnede sin første butik i Jylland. De følgende år voksede hans forretninger, og han udvidede butikskæden til også at omfatte filialer på Sjælland.

Gennem 34 år stod Poul Lauritzen i spidsen for butikskæden. I ’84 solgte han sit livsværk og indstiftede  PL-fonden med midler, der stammede fra salget af hans forretninger.

Hele livet igennem var Poul Lauritzen en mådeholden mand. »Jeg bliver vel ikke ligefrem kaldt nærig, nok nærmere påpasselig«, udtalte han i et interview. Han var selv klar over, at sparsommeligheden måske kunne forveksles med nærighed, når hans forretninger var så succesfulde. Hans egen forklaring lød: »Jeg har det med kaviar som med krig. Jeg undgår helst begge dele«.

Da Poul Lauritzen døde i 1994, fortsatte hans partner og livsledsager Carl Seeber driften af fonden. Carl Seeber trådte ud af bestyrelsen i 1999, og siden da er varetagelsen af fondens interesser og uddelingen af støttemidler overgået til bestyrelsen, som i dag består af:

Formand Poul Søgaard, tidligere højesteretspræsident
Anders Jerichow, seniorkorrespondent ved Politiken
Katrine Hasle Søgaard, dommerfuldmægtig

_____________________________________________________________________________________